Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija įkurta 2002 m. balandžio 4 dieną.  Ji jungia beveik visas Lietuvos akvakultūros įmones, valdančias daugiau kaip 10 tūkst. ha žuvininkystės tvenkinių, kuriuose išauginama apie 3 500 tonų gyvų prekinių žuvų ir apie 1 600 tonų žuvų jauniklių vandens telkiniams įžuvinti. Tai sudaro apie 98 proc. visų išauginamų žuvų kiekio Lietuvoje.

Į asociacijos narių – akvakultūros įmonių – žuvininkystės tvenkinius vanduo patenka iš upelių, prie kurių nėra teršimo šaltinių.  Asociacijos iniciatyva prieš penkerius metus akvakultūros įmonėse pradėta plėtoti ekologinė žuvininkystė. Šiuo metu ekologinės žuvininkystės plėtotei yra sertifikuota daugiau kaip 50 proc. – 5 486 ha – viso tvenkinių ploto.

Asociacijos nariai ištisus metus aprūpina Lietuvos rinką aukštos kokybės produkcija – gyva ekologiška žuvimi. Akvakultūros įmonių žuvininkystės tvenkiniuose daugiausia auginami karpiai, kurie sudaro apie 96 proc. visų išaugintų žuvų. Taip pat auginamos ir kitos žuvys: lydekos, lynai, upėtakiai, karosai, eršketai, šamai, augalėdės žuvys – amūrai ir kt.

Pagal valstybinius užsakymus asociacijos nariai augina vertingų žuvų rūšių jauniklius vandens telkiniams įžuvinti, taip pat įžuvinimo medžiaga aprūpina žuvų auginimo mėgėjus.

Savo jėgomis arba rangos būdu asociacijos nariai – akvakultūros įmonės atlieka žuvininkystės tvenkinių renovaciją. Tam tikslui naudoja savo lėšas ir paramą iš Europos žuvininkystės fondo. Taip pat kiekvienais metais įmonės pagal programą vykdo žuvų ligų profilaktines priemones. Joms atlikti naudojamos nemažos įmonių bei paramos gautos lėšos.

Asociacija 2004 metais buvo pripažinta Gamintojų organizacija.

 

parengta pagal: http://www.akvakultura.lt/home.php?lng=LT&id=176