UAB „Bartžuvė“ yra Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų asociacijos narys. Taip pat dalyvauja ŽRVVG „Vilkauda“ veikloje. 2008 metais įgyvendintas investicinis projektas „Žuvininkystės ūkio modernizavimas“. Įgyvendinto investicinio projekto rezultatas – išplėsta ir modernizuota žuvininkystės ūkio gamybinė bazė, įsigyta moderni žuvininkystės ūkiui reikalinga technika ir įrenginiai, kurie atitinka ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus, keliamus žuvininkystės ūkiams. Tai leido racionaliai naudoti žaliavas, pagerėjo darbo aplinkos, higienos ir sanitarinės sąlygos, taip pat ženkliai išsiplėtė įmonės gamybiniai pajėgumai. Naujos šiuolaikinės technikos ir įrangos naudojimas padidino darbo našumą ir ūkio konkurencingumą.