Kol kas medžioklės plotų nuomos paslaugos suteikimas sustabdytas. Pasikeitus situacijai būtinai pateiksime naujos informacijos.


MEDŽIOKLĖS VIDAUS TAISYKLĖS UAB “BARTŽUVĖ“ PRIKLAUSANČIOSE TERITORIJOSE


Dėl leidimo medžioti kreiptis į firmos buhalteriją mob. tel. nr. 8-655-52011.

Apie medžioklės pradžią įspėti apsaugos darbuotojus mob. tel. nr. 8-685-50943. paskambinus pranešti atsakingo už medžioklę asmens vardą ir pavardę, nurodyti kokiu automobiliu atvykę medžiotojai bei automobilio valstybinius numerius, pasakyti kuriuose plotuose vyks medžioklė.

Apie medžioklės pabaigą pranešti apsaugos darbuotojams auksčiau nurodytu telefono numeriu.

Leistinos medžioti vietos gali skirtis vasaros ir žiemos sezonais dėl apsaugos darbuotojų patruliavimo aplink tvenkinius maršrutų. Jei Jūsų norimoje vietoje medžioti draudžiama, apie tai įspės apsaugos darbuotojai.

Leistinos vietos statyti spąstus gali skirtis vasaros ir žiemos sezonais dėl patruliavimo maršrutų  aplink tvenkinius su tarnybiniais šunimis. Jei Jūsų norimoje vietoje statyti spąstus draudžiama, apie tai įspės apsaugos darbuotojai.

Jei medžioklė vyksta aplink administracines patalpas esančių tvenkinių teritorijose medžiotojų automobiliai privalo būti palikti šalia administracijos pastatų esančiose automobilių stovėjimo aikštelėse, šalikelėje, administracijos teritorijoje.

Draudžiama važinėti bet kokiu transportu tvenkinių pylimais, pakrantėmis.

Draudžiama medžioti teritorijose šalia dirbančio personalo.

Draudžiama šaudyti į tvenkiniuose esančias žuvis.

Draudžiama žvejoti, statyti tinklus, maudytis, plaukioti valtimi.

Draudžiama palikinėti medžioklės vietose tuščias šovinių gilzes, šiukšles.

Draudžiama pjauti ar laužyti medžius, teršti vandenį, tam neskirtose vietose kūrenti laužus.

Privalu laikytis visų medžioklės taisyklių.

Abipusiam patogumui didžioji dalis medžioklės plotų stebima vaizdo kameromis.

Esant grubiems vidaus tvarkos taisyklių pažeidimams apsaugos darbuotojai kviečia policiją.

Klientui nesilaikant vidaus tvarkos taisyklių leidimas medžioti daugiau nebeišduodamas tiek pažeidimus padariusiam medžiotojui, tiek viso medžiotojų būrelio, kuriam pastarasis priklauso, nariams.